Những trường hợp không được bảo lãnh xe vi phạm đang bị tạm giữ

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng chục nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị tạm giữ. Ảnh Cao Huân
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng chục nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị tạm giữ. Ảnh Cao Huân
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng chục nghìn phương tiện vi phạm giao thông đang bị tạm giữ. Ảnh Cao Huân
Lên top