Những trường hợp bị xử lý hình sự khi vi phạm quy định giao thông đường bộ

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa. Ảnh: Người dân cung cấp
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa. Ảnh: Người dân cung cấp
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông tại Thanh Hóa. Ảnh: Người dân cung cấp
Lên top