Những trường hợp bị tước giấy phép lái xe ôtô từ 1 đến 3 tháng

Các lỗi bị tước giấy phép lái xe ôtô năm 2021. Ảnh: LĐO
Các lỗi bị tước giấy phép lái xe ôtô năm 2021. Ảnh: LĐO
Các lỗi bị tước giấy phép lái xe ôtô năm 2021. Ảnh: LĐO
Lên top