Những sao Việt cát xê khủng nhưng vẫn chuộng môtô hơn xế hộp

H'hen Niê và loạt sao Việt yêu thích xe môtô hơn xế hộp. Ảnh: NSCC
H'hen Niê và loạt sao Việt yêu thích xe môtô hơn xế hộp. Ảnh: NSCC
H'hen Niê và loạt sao Việt yêu thích xe môtô hơn xế hộp. Ảnh: NSCC
Lên top