Những quan niệm lạc hậu về việc tiết kiệm nhiên liệu

Một số tài xế vẫn mắc quan niệm sai lầm về việc tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh BD.
Một số tài xế vẫn mắc quan niệm sai lầm về việc tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh BD.
Một số tài xế vẫn mắc quan niệm sai lầm về việc tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh BD.
Lên top