Những nguyên nhân thường gặp khiến ôtô nổ máy rồi tắt lịm

Hết nhiên liệu cũng là một trong những nguyên nhân khiến xe ôtô nổ máy rồi lịm dần. Ảnh: Lâm Anh.
Hết nhiên liệu cũng là một trong những nguyên nhân khiến xe ôtô nổ máy rồi lịm dần. Ảnh: Lâm Anh.
Hết nhiên liệu cũng là một trong những nguyên nhân khiến xe ôtô nổ máy rồi lịm dần. Ảnh: Lâm Anh.
Lên top