Những lưu ý quan trọng khi lái xe dưới trời mưa lớn

Kinh nghiệm "vàng" lái xe an toàn trong trời mưa bão lớn. Ảnh: LĐO
Kinh nghiệm "vàng" lái xe an toàn trong trời mưa bão lớn. Ảnh: LĐO
Kinh nghiệm "vàng" lái xe an toàn trong trời mưa bão lớn. Ảnh: LĐO
Lên top