Những lỗi vi phạm "không ngờ" khiến chủ xe bị từ chối đăng kiểm

Một số chủ xe sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để dán decal trang trí nhằm tạo ra sự khác biệt cho chiếc xe của mình. Ảnh ST.
Một số chủ xe sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để dán decal trang trí nhằm tạo ra sự khác biệt cho chiếc xe của mình. Ảnh ST.
Một số chủ xe sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để dán decal trang trí nhằm tạo ra sự khác biệt cho chiếc xe của mình. Ảnh ST.
Lên top