Những kỹ năng “vàng” khi ôtô bị trượt trên đường trơn

Những kỹ năng “vàng” xử lý trên đường mưa trơn trượt. Ảnh BD.
Những kỹ năng “vàng” xử lý trên đường mưa trơn trượt. Ảnh BD.
Những kỹ năng “vàng” xử lý trên đường mưa trơn trượt. Ảnh BD.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top