Những kỹ năng “vàng” khi ôtô bị trượt trên đường trơn

Những kỹ năng “vàng” xử lý trên đường mưa trơn trượt. Ảnh BD.
Những kỹ năng “vàng” xử lý trên đường mưa trơn trượt. Ảnh BD.
Những kỹ năng “vàng” xử lý trên đường mưa trơn trượt. Ảnh BD.
Lên top