Những kỹ năng sinh tồn cần phải biết khi gặp tai nạn

Ôtô sẽ nhanh chóng chìm xuống nước sau 1-2 phút, do đó bạn cần nhanh chóng thoát ra ngoài. Ảnh ST.
Ôtô sẽ nhanh chóng chìm xuống nước sau 1-2 phút, do đó bạn cần nhanh chóng thoát ra ngoài. Ảnh ST.
Ôtô sẽ nhanh chóng chìm xuống nước sau 1-2 phút, do đó bạn cần nhanh chóng thoát ra ngoài. Ảnh ST.
Lên top