Nhà thầu sản xuất dòng xe nhỏ của Kia ở Hàn Quốc tạm ngừng sản xuất

Lên top