Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định về nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ảnh: LĐO
Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định về nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ảnh: LĐO
Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định về nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ảnh: LĐO
Lên top