Nguồn gốc xe Lexus tông trực tiếp vào đoàn người di quan

Xe ô tô Lexus 7 chỗ mang biển 49X - 6666 vẫn còn hạn kiểm định.
Xe ô tô Lexus 7 chỗ mang biển 49X - 6666 vẫn còn hạn kiểm định.
Xe ô tô Lexus 7 chỗ mang biển 49X - 6666 vẫn còn hạn kiểm định.
Lên top