Người Việt mua ô tô nhiều hơn sau tháng "ngâu"

Những tháng cuối năm cũng ghi nhận nhu cầu mua xe ô tô tăng cao. Ảnh Cao Nguyên
Những tháng cuối năm cũng ghi nhận nhu cầu mua xe ô tô tăng cao. Ảnh Cao Nguyên
Những tháng cuối năm cũng ghi nhận nhu cầu mua xe ô tô tăng cao. Ảnh Cao Nguyên
Lên top