Người vi phạm nộp tiền bảo lãnh sẽ được tự bảo quản phương tiện

Phương tiện vi phạm giao thông sẽ không phải nằm phơi nắng mưa ở các bãi tạm giữ. Ảnh: Đặng Tiến
Phương tiện vi phạm giao thông sẽ không phải nằm phơi nắng mưa ở các bãi tạm giữ. Ảnh: Đặng Tiến
Phương tiện vi phạm giao thông sẽ không phải nằm phơi nắng mưa ở các bãi tạm giữ. Ảnh: Đặng Tiến
Lên top