Người dân được phép quay phim CSGT trong trường hợp nào?

Lên top