Ngay đầu năm mới 2021, Á quân "Solo cùng Bolero" Tú Tri - YunBin tậu xế hộp tiền tỉ

Tú Tri - YunBin tậu xế hộp đầu năm mới. Ảnh: NSCC.
Tú Tri - YunBin tậu xế hộp đầu năm mới. Ảnh: NSCC.
Tú Tri - YunBin tậu xế hộp đầu năm mới. Ảnh: NSCC.
Lên top