"Ngấm đòn" COVID-19, doanh số bán xe ôtô giảm tháng thứ 3 liên tiếp

Doanh số bán xe trên thị trường Việt Nam liên tục giảm kể từ sau tháng 3.2021 Đồ họa: Lâm Anh.
Doanh số bán xe trên thị trường Việt Nam liên tục giảm kể từ sau tháng 3.2021 Đồ họa: Lâm Anh.
Doanh số bán xe trên thị trường Việt Nam liên tục giảm kể từ sau tháng 3.2021 Đồ họa: Lâm Anh.
Lên top