Nga lên kế hoạch trợ giá ôtô điện để thúc đẩy nhu cầu

Nga quyết tâm sản xuất nhiều ôtô điện hơn trong gần 1 thập kỷ tới. Ảnh: AFP.
Nga quyết tâm sản xuất nhiều ôtô điện hơn trong gần 1 thập kỷ tới. Ảnh: AFP.
Nga quyết tâm sản xuất nhiều ôtô điện hơn trong gần 1 thập kỷ tới. Ảnh: AFP.
Lên top