Năm 2021, đi vào đường cấm có thể bị tước giấy phép lái xe

Đi vào đường cấm theo giờ bị xử phạt như lỗi đi vào đường cấm, khu vực cấm. Ảnh: PV
Đi vào đường cấm theo giờ bị xử phạt như lỗi đi vào đường cấm, khu vực cấm. Ảnh: PV
Đi vào đường cấm theo giờ bị xử phạt như lỗi đi vào đường cấm, khu vực cấm. Ảnh: PV
Lên top