Năm 2021, che lấp biển số xe có bị phạt không?

Che lấp biển số xe bị phạt lên đến 1 triệu đồng. Ảnh: Q.H
Che lấp biển số xe bị phạt lên đến 1 triệu đồng. Ảnh: Q.H
Che lấp biển số xe bị phạt lên đến 1 triệu đồng. Ảnh: Q.H
Lên top