Năm 2021, chạy xe lạng lách, đánh võng sẽ bị tước Giấy phép lái xe

Hành vi lạng lách, đánh võng không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Ảnh minh họa: Thế Du
Hành vi lạng lách, đánh võng không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Ảnh minh họa: Thế Du
Hành vi lạng lách, đánh võng không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Ảnh minh họa: Thế Du
Lên top