Năm 2020: Sang tên, đổi chủ xe, không cần rút hồ sơ gốc

Sang tên, đổi chủ cho xe, không cần rút hồ sơ gốc. Ảnh: PV.
Sang tên, đổi chủ cho xe, không cần rút hồ sơ gốc. Ảnh: PV.
Sang tên, đổi chủ cho xe, không cần rút hồ sơ gốc. Ảnh: PV.
Lên top