Muốn đổi màu sơn ô tô phải làm thủ tục gì?

Muốn thay đổi màu sơn phải làm  thủ tục thay đổi đăng ký xe.
Ảnh: LĐO.
Muốn thay đổi màu sơn phải làm thủ tục thay đổi đăng ký xe. Ảnh: LĐO.
Muốn thay đổi màu sơn phải làm thủ tục thay đổi đăng ký xe. Ảnh: LĐO.
Lên top