Mức xử phạt vì sử dụng ô dù khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Sử dụng ô dù khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu? Ảnh: Hoa Tiêu
Sử dụng ô dù khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu? Ảnh: Hoa Tiêu
Sử dụng ô dù khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu? Ảnh: Hoa Tiêu
Lên top