Mức xử phạt vi phạm quy tắc nhường đường tại nơi đường giao nhau

Không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau có thể bị tước giấy phép lái xe nếu gây tai nạn. Ảnh: B.L
Không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau có thể bị tước giấy phép lái xe nếu gây tai nạn. Ảnh: B.L
Không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau có thể bị tước giấy phép lái xe nếu gây tai nạn. Ảnh: B.L
Lên top