Mức xử phạt hành vi sử dụng đèn pha sai quy định

Một trường hợp bật đèn pha trong đô thị bị xử lý. Ảnh: PV
Một trường hợp bật đèn pha trong đô thị bị xử lý. Ảnh: PV
Một trường hợp bật đèn pha trong đô thị bị xử lý. Ảnh: PV
Lên top