Mức xử phạt đối với xe kinh doanh vận tải không trang bị hộp đen

Các loại xe thuộc diện kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp hộp đen. Ảnh minh họa: Tạp chí xe
Các loại xe thuộc diện kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp hộp đen. Ảnh minh họa: Tạp chí xe
Các loại xe thuộc diện kinh doanh vận tải bắt buộc phải lắp hộp đen. Ảnh minh họa: Tạp chí xe
Lên top