Mức tiêu thụ xe nhập khẩu giảm 36%

Mức tiêu thụ xe nhập giảm 36% từ 14.400 xe xuống còn hơn 13.000 chiếc trong 3 tháng năm 2016. (Ảnh minh họa).
Mức tiêu thụ xe nhập giảm 36% từ 14.400 xe xuống còn hơn 13.000 chiếc trong 3 tháng năm 2016. (Ảnh minh họa).
Mức tiêu thụ xe nhập giảm 36% từ 14.400 xe xuống còn hơn 13.000 chiếc trong 3 tháng năm 2016. (Ảnh minh họa).
Lên top