Mức phạt xe ôtô không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật

Xe ôtô không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị phạt đến 6 triệu đồng. Ảnh: Trần Vương
Xe ôtô không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị phạt đến 6 triệu đồng. Ảnh: Trần Vương
Xe ôtô không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị phạt đến 6 triệu đồng. Ảnh: Trần Vương
Lên top