Mưa làm giảm hiệu suất hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến, dễ gây tai nạn

Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến không phải lúc nào cũng hoạt động chính xác khi trời mưa to. Đồ họa: Advance Fleet.
Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến không phải lúc nào cũng hoạt động chính xác khi trời mưa to. Đồ họa: Advance Fleet.
Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến không phải lúc nào cũng hoạt động chính xác khi trời mưa to. Đồ họa: Advance Fleet.
Lên top