MC Sam, Phạm Hương - hai mỹ nhân cuồng xế hộp màu hồng tiền tỉ

Cả hai người đẹp đều yêu thích những chiếc xế hộp màu hồng. Ảnh: NSCC
Cả hai người đẹp đều yêu thích những chiếc xế hộp màu hồng. Ảnh: NSCC
Cả hai người đẹp đều yêu thích những chiếc xế hộp màu hồng. Ảnh: NSCC
Lên top