Mất xe ở cửa hàng, quán ai sẽ chịu trách nhiệm?

Lên top