Mang tiếng là xe điện nhưng năng lượng nguồn vẫn chưa "xanh và sạch"

Lên top