Lùi thời gian sử dụng phần mềm mô phỏng dạy lái xe ôtô đến năm 2022

Lùi thời gian sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ôtô đến ngày 31.12.2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lùi thời gian sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ôtô đến ngày 31.12.2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lùi thời gian sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ôtô đến ngày 31.12.2021. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top