Loạt lỗi vi phạm giao thông sẽ bị tịch thu phương tiện

Cảnh sát giao thông lập biên bản tịch thu phương tiện vi phạm. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Cảnh sát giao thông lập biên bản tịch thu phương tiện vi phạm. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Cảnh sát giao thông lập biên bản tịch thu phương tiện vi phạm. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top