Lamborghini đầu tư hơn 1,8 tỉ USD để chuyển đổi sản xuất xe điện

Lamborghini cam kết chuyển đổi theo lộ trình để ra mắt mẫu xe ôtô chạy hoàn toàn bằng điện cuối thập niên này. Ảnh: AFP.
Lamborghini cam kết chuyển đổi theo lộ trình để ra mắt mẫu xe ôtô chạy hoàn toàn bằng điện cuối thập niên này. Ảnh: AFP.
Lamborghini cam kết chuyển đổi theo lộ trình để ra mắt mẫu xe ôtô chạy hoàn toàn bằng điện cuối thập niên này. Ảnh: AFP.
Lên top