Lã Thanh Huyền "Tình yêu và tham vọng" tậu xế hộp tiền tỉ

Lã Thanh Huyền "Tình yêu và tham vọng" tậu xế hộp tiền tỉ ngay dịp năm mới. Ảnh: NSCC.
Lã Thanh Huyền "Tình yêu và tham vọng" tậu xế hộp tiền tỉ ngay dịp năm mới. Ảnh: NSCC.
Lã Thanh Huyền "Tình yêu và tham vọng" tậu xế hộp tiền tỉ ngay dịp năm mới. Ảnh: NSCC.
Lên top