Không mang Giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông bị xử lý thế nào?

Không mang giấy đăng ký xe sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ảnh: PV
Không mang giấy đăng ký xe sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ảnh: PV
Không mang giấy đăng ký xe sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ảnh: PV
Lên top