Không gắn biển số khi tham gia giao thông sẽ bị tạm giữ phương tiện

Chi tiết mức phạt xe cơ giới không gắn biển số khi tham gia giao thông. Ảnh: PV
Chi tiết mức phạt xe cơ giới không gắn biển số khi tham gia giao thông. Ảnh: PV
Chi tiết mức phạt xe cơ giới không gắn biển số khi tham gia giao thông. Ảnh: PV
Lên top