Không bắt buộc xe ôtô từ 4 đến 9 chỗ ngồi phải có bình chữa cháy

Không bắt buộc xe ôtô từ 4 đến 9 chỗ ngồi phải có bình chữa cháy. Ảnh: Đình Vũ.
Không bắt buộc xe ôtô từ 4 đến 9 chỗ ngồi phải có bình chữa cháy. Ảnh: Đình Vũ.
Không bắt buộc xe ôtô từ 4 đến 9 chỗ ngồi phải có bình chữa cháy. Ảnh: Đình Vũ.
Lên top