"Khát" nguồn cung, sức ép giảm giá xe mới, thị trường xe cũ ra sao?

Lên top