Khám phá xế hộp hơn 3 tỉ đồng của ca sĩ Thiều Bảo Trang

Xế hộp hơn 3 tỉ đồng của ca sĩ Thiều Bảo Trang. Ảnh: NSCC.
Xế hộp hơn 3 tỉ đồng của ca sĩ Thiều Bảo Trang. Ảnh: NSCC.
Xế hộp hơn 3 tỉ đồng của ca sĩ Thiều Bảo Trang. Ảnh: NSCC.
Lên top