Khách tuyên bố biếu luôn ôtô Ford hơn 2 tỉ đồng vì "mua bia thiếu lạc"

Chiếc xe hơn 2 tỉ ông Chinh tuyên bố biếu không lại cho Ford Bến Thành nếu có chứng cứ chứng minh đã phủ Ceramic
Chiếc xe hơn 2 tỉ ông Chinh tuyên bố biếu không lại cho Ford Bến Thành nếu có chứng cứ chứng minh đã phủ Ceramic
Chiếc xe hơn 2 tỉ ông Chinh tuyên bố biếu không lại cho Ford Bến Thành nếu có chứng cứ chứng minh đã phủ Ceramic
Lên top