Kiểm soát khí thải Euro 2 với ôtô: Người dân có cần lo lắng?

Phần lớn ôtô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây đều đạt được mức khi thải Euro 2. Ảnh: PV
Phần lớn ôtô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây đều đạt được mức khi thải Euro 2. Ảnh: PV
Phần lớn ôtô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây đều đạt được mức khi thải Euro 2. Ảnh: PV
Lên top