Indonesia khởi động dự án chuyển đổi xe máy chạy bằng xăng sang điện

Indonesia có lượng xe máy rất lớn, đặc biệt tại các đô thị lớn, tạo ra lượng khí thải lớn với môi trường. Ảnh: AFP.
Indonesia có lượng xe máy rất lớn, đặc biệt tại các đô thị lớn, tạo ra lượng khí thải lớn với môi trường. Ảnh: AFP.
Indonesia có lượng xe máy rất lớn, đặc biệt tại các đô thị lớn, tạo ra lượng khí thải lớn với môi trường. Ảnh: AFP.
Lên top