Ibrahimovic mua siêu xe Ferrari tự mừng sinh nhật lần thứ 40

Siêu xe Ferrari Sf90 Stradale mà Ibrahimovic mua để tự mừng sinh nhật của mình. Ảnh: Twitter.
Siêu xe Ferrari Sf90 Stradale mà Ibrahimovic mua để tự mừng sinh nhật của mình. Ảnh: Twitter.
Siêu xe Ferrari Sf90 Stradale mà Ibrahimovic mua để tự mừng sinh nhật của mình. Ảnh: Twitter.
Lên top