Honda "toan tính" gì với con bài tẩy Honda SH?

Honda vừa tung ra thị trường 3 phiên bản SH 350i, SH 125i và SH 150i với các chính sách giá khác biệt. Ảnh HVN
Honda vừa tung ra thị trường 3 phiên bản SH 350i, SH 125i và SH 150i với các chính sách giá khác biệt. Ảnh HVN
Honda vừa tung ra thị trường 3 phiên bản SH 350i, SH 125i và SH 150i với các chính sách giá khác biệt. Ảnh HVN
Lên top