Hơn 70 mẫu xe ô tô được điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ

Thương hiệu Hyundai có 4 mẫu được điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ. Ảnh LDO.
Thương hiệu Hyundai có 4 mẫu được điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ. Ảnh LDO.
Thương hiệu Hyundai có 4 mẫu được điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ. Ảnh LDO.
Lên top