Hơn 4.500 ô tô nhập khẩu trong nửa đầu tháng 3

Lượng xe nhập về Việt Nam vẫn lớn. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp. (Ảnh minh họa).
Lượng xe nhập về Việt Nam vẫn lớn. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp. (Ảnh minh họa).
Lượng xe nhập về Việt Nam vẫn lớn. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp. (Ảnh minh họa).
Lên top